Sistemas de Información Xeográfica – Sistemas de Información Geográfica

Os sistemas de información geográficaSIG– son unhas ferramentas informaticas que permiten a xestión e análise de forma sinxela de enormes cantidades de información

Sig

Un Sistema de Información Xeográfica pode amosar a información en capas temáticas para realizar análises multicriterio complexos.

Por definición este software traballa con información georreferenciada, é dicir información da que coñecemos a súa localización espacial, que podemos situar nun mapa, pero o que fai a estas ferramentas especialmente útiles é a súa capacidade de traballar e poñer en relación información de diversa procedencia teña esta ou non un carácter espacial. Por exemplo: Unha gasolineira ocupa un lugar no espazo, podémola situar no mapa pero hai unha gran cantidade de información relacionada con ela -como os prezos, que outros produtos ofrece- que non é espacial. Un SIG permítenos xestionar, poñer en relación, analizar toda esta informacion e axudanos na toma de decisións. Neste caso que gasolineira é a máis próxima á miña localización onde poida repoñer máis barato e comprar un xornal.

Qgis08 grass6 toolbox

Na imaxen capas raster e vectoriais no SIX de código libre QGIS, usado como interfaz gráfica de usuario de GRASS.

Este tipo de ferramentas son tamén moi útiles non só na arqueoloxía académica –ver aquí– senón na arqueoloxía de xestión  á hora de resolver problemas complexos de planificación e xestión do patrimonio. Dende Galicia, en Arbore arqueoloxía e Xestión, contamos cun grupo de expertos en sistemas de información xeográfica aplicados á arqueoloxía e a xestión a disposición dos nosos clientes. O uso que en Arbore arqueoloxía e Xestión facemos dos SIG permítenos unha maior rapidez, precisión e aforro de custos en todos os nosos traballos. A xeito de exemplo, mediante SIG producimos cartografía temática co fin de localizar rapidamente e delimitar -de forma precisa e sen ambigüedades- as áreas de protección dos bens afectados por calquera actividade.

Para mais información no dubide en poñerse en contacto con nos: 629667937 -arqueoloxiaxestion@gmail.com

——

Los sistemas de información geograficaSIG– son unas herramientas informáticas que permiten la gestión y análisis de forma sencilla de enormes cantidades de información. Por definición este software trabaja con información georreferenciada, es decir, información de la que conocemos su localización espacial, que podemos situar en un mapa. Lo que hace a estas herramientas especialmente útiles es su capacidad de trabajar y poner en relación información de diversa procedencia, tenga ésta o no un carácter espacial. Por ejemplo: Una gasolinera ocupa un lugar en el espacio, la podemos situar en el mapa pero hay una gran cantidad de información relacionada con ella -como los precios, que  productos ofrece- que no es espacial. Un SIG nos permite gestionar, poner en relación,  analizar toda esta información y nos ayuda en la toma de decisiones. En este caso que gasolinera es la más cercana a mi localización, donde puedo repostar más barato y comprar un periódico.

Este tipo de herramientas son también muy útiles no sólo en la arqueología académica –ver aquí– sino en la arqueología de gestión  a la hora de resolver problemas complejos de planificación y gestión del patrimonio. Desde Galicia, en Árbore arqueología y Gestión, contamos con un grupo de expertos en sistemas de información geográfica aplicados a la arqueología y la gestión a disposición de nuestros clientes. El uso que en Árbore arqueología y Gestión hacemos de los SIG nos permite una mayor rapidez, precisión y ahorro de costes en todos nuestros trabajos. A modo de ejemplo, mediante SIG producimos una cartografía temática con el fin de localizar rápidamente y delimitar -de forma precisa y sin ambigüedades- las áreas de protección de los bienes afectados por cualquier actividad.

Para más información no dude en ponerse en contacto con nosotros: 629667937 -arqueoloxiaxestion@gmail.com

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s