Control e Seguimento Arqueolóxico de Obra – Control y Seguimiento Arqueológico de Obra

O control e seguimento arqueolóxico de obra é unha das intervencións arqueolóxicas máis habituais.

En xeral, para a obtención do permiso construtivo todo proxecto de obra, presentado por un promotor e que poida afectar a un ben inventariado, é estudiado pola Comisión Territorial da Dirección Xeral de Patrimonio. Esta Dirección Xeral emite unha resolución onde se condiciona a obtención do permiso ó cumprimento e resultados obtidos polos traballos de arqueoloxía. Estes traballos esixidos pola administración poderán ser de tipo moi diverso sempre dependendo do tipo de obra a realizar e da avaliación do impacto que as obras poidan ter no patrimonio. No caso de que nunha resolución se esixa o control e seguimento arqueolóxico da obra o permiso considérase implícito e a obra pode executarse pero quedando condicionada á aparición de estruturas arquitectónicas e/ou restos materiais de interese arqueolóxica.

picado_eiradoObras de control de maquinaria no eirado dunha igrexa. © Arbore. Arqueoloxía e Xestión.

O control e seguimento arqueolóxico implica a presenza a pé de obra dun arqueólogo durante as diferentes fases dos traballos. O obxectivo é avaliar, mitigar ou corrixir sobre a marcha o impactodos traballos sobre os elementos do rexistro arqueolóxico que poidan aparecer e non foran previstos de antemán.

Para o correcto desenvolvemento dos traballos é necesaria unha boa coordinación coas empresas responsables da execución, xa que o arqueólogo ten que acondicionar o seu sistema de traballo o ritmo e organización das obras e a empresa responsable ten que garantir e respectar a dimensión arqueolóxica e patrimonial do traballo.

retirada_manual

 Obras de control dos traballos no adro dunha igrexa. © Arbore. Arqueoloxía e Xestión.

En Árbore Arqueoloxía e Xestión, xestionamos e tramitamos os permisos e o seu proxecto poñendo á súa disposición arqueólogos especialistas con ampla experiencia nacional e internacional. Orzamentos e información sen obriga.

Para mais información no dubide en poñerse en contacto con nós: 629667937 -arqueoloxiaxestion@gmail.com

El control y seguimiento arqueológico de obra es una de las intervenciónes arqueológicas más habituales.

En general, para la obtención del permiso constructivo todo proyecto de obra, presentado por un promotor y que pueda afectar a un bién inventariado, es estudiado pola Comisión Territorial de la Dirección Xeral de Patrimonio. Esta Dirección Xeral emite una resolución donde se condiciona la obtención del permiso al cumplimiento y resultados obtenidos por los trabajos de arqueología. Estos trabajos esigidos por la administración podrán ser de tipo mui diverso siempre dependiendo del tipo de obra a realizar e de la evaluación de impacto que las obras puedan tener en el patrimonio. En caso de que en una resolución se exija el control y seguimiento arqueológico de la obrael  permiso considérase implícito y la obra puede ejecutarse pero quedando condicionada a la aparición de extructuras arquitectónicas y/o restos materiais de interés arqueológica.

El control y seguimiento arqueológico implica la presencia a pié de obra de un arqueólogo durante las diferentes fases de los trabajos. El objectivo es evaluar, mitigar o corregir sobre a marcha el impacto de los trabajos sobre los elementos del registro arqueológico que puedan aparecer y que  no fueran previstos de antemano.

Para el correcto desarrollo de los trabajos es necesaria una buena coordinación con las empresas responsables de la ejecución, ya que el arqueólogo tiene que acondicionar su sistema de trabajo al ritmo y organización de las obras y la empresa responsable tiene que garantizar y respetar la dimensión arqueológica y patrimonial del trabajo.

En Árbore Arqueoloxía e Xestión, gestionamos y tramitamos los permisos y  su proxecto poniendo a su disposición arqueólogos especialistas con amplia experiencia nacional e internacional. Presupuestos e información sin compromiso.

 Para más información no dude en ponerse en contacto con nosotros: 629667937 -arqueoloxiaxestion@gmail.com

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s